Het stellen van vragen is een waardevolle vaardigheid voor leiders. Door de juiste vragen te stellen kan een leider anticiperen op veranderingen en kansen grijpen. Maar hoe een vraag gesteld wordt, is belangrijk.
Door vragen te stellen kunnen medewerkers echt betrokken en gemotiveerd raken. Maar een fout gestelde vraag zorgt juist voor negatieve gevoelens. David Cooperrider, […]