Een kwart van de bedrijven zegt te moeten vernieuwen om überhaupt te blijven bestaan. Opvallend is dat innovatie bij gemeenten bestaat uit efficiencyverbetering: maar liefst 54% van de gemeenten heeft efficiencyverbeteringen doorgevoerd. Dit blijkt uit de wendbaarheidsmonitor van Yacht (bron: PenOactueel).

Opmerkelijk wel, want bij innoveren denken we toch vooral aan ‘iets nieuws doen’ en niet zo zeer aan datgene wat je doet, beter doen.