Een gebrek aan opportuniteiten binnen de eigen onderneming doet vele werknemers uitkijken naar een andere baan. Dat is de conclusie van een onderzoek bij een honderdtal Britse werkgevers. Daarbij werd vastgesteld dat 20 procent van vertrekkende werknemers zijn ontslag heeft ingediend omdat bij de huidige werkgever onvoldoende carrière-mogelijkheden worden aangeboden.

Toch blijken slechts weinig ondernemingen zich met de problematiek bezig te houden, terwijl de hedendaagse werknemer volgens Penna met zijn werkgever nochtans een duidelijke conversatie over carrière-mogelijkheden wenst.

De onderzoekers merken op dat 33 procent van de ondervraagde bedrijven de twaalf maanden voordien met een groter personeelsverloop werd geconfronteerd. Toch wordt aangegeven dat slechts 51 procent van de ondernemingen minstens één keer per jaar met zijn werknemers eventuele carrière-mogelijkheden bespreekt.

Daarbij blijkt bovendien dat slechts één op vier bedrijven tijdens die gesprekken beroep doet op managers met de nodige kwalificaties. Hoewel het gebrek aan interne carrière-mogelijkheden een belangrijke oorzaak is van het personeelsverloop, blijkt 20 procent van de ondernemingen bovendien geen enkele formele strategie rond opvolging geïmplementeerd te hebben.

“De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat de bedrijfsleiding een beter inzicht moet opbouwen in de carrière-wensen van zijn medewerkers” waarschuwt Owen Morgan, de verantwoordelijke voor het onderzoek. “De nieuwe generatie werknemers heeft andere verwachtingen bij de interne carrière-begeleiding.”

“In de jaren zeventig werd de carrière-evolutie op een paternalistische manier benaderd, terwijl in de jaren tachtig en negentig vooral een boodschap werd verspreid dat de werknemer voor zijn professionele ontwikkeling zelf verantwoordelijkheid diende op te nemen. Vandaag willen werknemers echter een conversatie rond de verdere loopbaan-opportuniteiten.”

Owen Morgan zegt echter ook dat bedrijven moeten wennen aan het gegeven dat werknemers zich slechts voor kortere tijd aan de onderneming willen binden. Dat hoeft volgens hem echter ook niet automatisch een negatieve ontwikkeling te zijn.

“Indien die werknemers tijdens die beperkte periode een daadwerkelijke meerwaarde opleveren, zullen zij voor de onderneming meer hebben betekend dan collega’s die langere tijd in dienst blijven, maar omwille van een gebrek aan carrière-opportuniteiten slechts tot een beperkt engagement bereid blijken,” voert hij aan. (Bron: Express.be)