Visual-tinccVeel bedrijven slagen er niet in hun potentieel maximaal te realiseren omdat ze er niet in lukken om voor functies de meest geschikte kandidaten te selecteren. Bovendien blijkt de planning rond opvolging teveel geconcentreerd te worden op de hogere topkaders. Dat zegt Tim Payne, hoofd verandermanagement bij consulent KPMG. Hij merkt op dat talentmanagement voor veel bedrijven is uitgegroeid tot een probleem waarvoor moeilijk een efficiënte oplossing kan worden gevonden. Nochtans is het volgens Payne cruciaal dat kritische functies binnen het bedrijf van het management een grote aandacht zouden moeten krijgen.

“Bij het talentbeheer en de planning voor opvolging wordt vaak onvoldoende aandacht besteed aan functies die weliswaar niet tot de relatief hogere kaders behoren, maar wel van cruciaal belang zijn voor het succes van de onderneming,” voert Tim Payne aan. “Onder meer blijkt dat vaak een efficiënt opvolgingsplan is uitgewerkt voor de chief executive en de chief financial officer, maar is er geen enkele strategie voorzien voor functies die lager in de hiërarchie zijn gesitueerd, maar wel de basis van het zakelijk model van de onderneming vertegenwoordigen. Daardoor dreigt bij mogelijke personeelsproblemen het functioneren van de organisatie in het gedrang te komen.”

Wendy Hirsh, kaderlid bij het Institute for Employment Studies, zegt wel te hebben kunnen opmerken dat bedrijven steeds meer aandacht besteden aan cruciale functies binnen de organisatie. “Uit onderzoek vorig jaar is gebleken dat 40 procent van ondervraagde ondernemingen te kennen gaf een opvolgingsplan te hebben uitgewerkt voor zowel specifieke professionele groepen als cruciale functies,” merkt ze op. “Die cijfers geven aan dat de problemen van talentbeheer en opvolging door de ondernemingen duidelijk worden onderkend. Men moet er echter ook voor zorgen dat deze plannen ook in praktijk worden omgezet en niet louter theorie blijven.” (bron: Express.be)

Herkent u de problematiek en wilt u een sparren over mogelijke oplossingen? Dan gaan we graag met u aan tafel.