De traditionele machtsstructuur in het bedrijfsleven lijkt te zijn veranderd, met ondernemingen die steeds dynamischer en minder hiërarchisch worden. Die perceptie komt echter niet met de werkelijkheid overeen. Dat is de boodschap van een studierapport van Jeffrey Pfeffer, professor organisatiegedrag aan de Stanford University. Pfeffer voert aan dat machtsstructuren in werkelijkheid in de loop der tijden niet veel zijn veranderd. De werking van hedendaagse organisaties weerspiegelen volgens de onderzoeker honderden jaren hiërarchische machtsstructuren, die kunnen gelinkt worden aan overlevingskansen op de werkvloer. Dat is volgens Pfeffer ingebet in de collectieve bedrijfsgenetica.

“Er is een geloof in een postmodernistisch, egalitair en meritocratisch paradijs,” zegt Jeffrey Pfeffer. “De realiteit is anders. Machtsstructuren zijn bijzonder bestendig. Hiërarchieën werken nog steeds. De relatie met de baas en netwerk-capaciteiten hebben nog altijd een belangrijke invloed op de carrière-ontwikkeling en professionele opportuniteiten. Bovendien heeft hiërarchie ook een praktische en psychologische waarde, onder meer door een diepgewortelde behoefte aan orde en veiligheid. Bovendien zet het geloof in de eigen competentie aan tot een streven naar promotie, die ook een grotere macht en controle inhoudt en dus de hiërarchische structuur bestendigt.”