omdenken

In de komende twee jaar zien HR-professionals een nieuwe strijd ontstaan om het aantrekken en vasthouden van gekwalificeerde werknemers. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim driehonderd HR-managers

Door het herstel van de economie en de toenemende internationalisering zal de concurrentie op de arbeidsmarkt in de komende jaren fors toenemen. Hoewel de onderzochte bedrijven parallellen zien met het eind van de vorige eeuw, toen tussen ondernemingen een vergelijkbare strijd uitbrak om talentvol personeel, zien zij ook belangrijke verschillen. ‘Talentvolle jongeren binden zich tegenwoordig minder snel ‘voor het leven’ aan een werkgever en kijken anders aan tegen de traditionele arbeidsverhoudingen binnen bedrijven, zegt Caroline Visser van KPMG’s People & Change Praktijk in Nederland.

De huidige generatie werknemers waardeert een aantal werkaspecten heel anders dan bijvoorbeeld de babyboomers en generatie X, mensen geboren tussen 1945 en 1975. Veel ondernemingen geven aan aan dat dit generatieverschil de belangrijkste oorzaak is van het tekort aan gekwalificeerd personeel.

Niet aantrekkelijk genoeg
Ruim de helft van de bedrijven ziet daarnaast het herstel van de economie en de grotere behoefte aan personeel die hieruit voortvloeit als belangrijkste oorzaak van de personeelskrapte. Nog eens 40 procent van de ondernemingen blijkt moeite te hebben met het vinden van geschikte werknemers omdat zij van zich zelf vinden dat zij niet aantrekkelijk genoeg zijn als werkgever. Ook geven veel bedrijven aan dat er een kloof is tussen de kennis en kunde die beschikbaar komt op de arbeidsmarkt vanuit hogescholen/universiteiten en de behoefte van bedrijven.

Werven en binden: roer om
Volgens KPMG blijkt uit het onderzoek dat een meerderheid van de bedrijven zich bewust is van het feit dat het roer ‘volledig om moet’ en dat zij het werven en binden van medewerkers op een totaal andere manier moeten aanpakken. Visser: ‘Ruim 60 procent van de ondernemingen geeft aan te kiezen voor een ‘holistische’ benadering waarbij niet langer alleen gekeken wordt naar het invullen van de hogere functies binnen de onderneming, maar naar het behoud van werknemers in de totale organisatie.’

Focus op topfuncties is risico
De aandacht voor met name de topfuncties is bij veel bedrijven vooral sinds de vorige ‘war of talent’ ingeburgerd, maar blijkt volgens de onderzoekers in de afgelopen jaren nauwelijks tot succes te hebben geleid. Bijna de helft van de bedrijven geeft aan dat een dergelijke focus op de topfuncties ten koste gaat van de noodzakelijke saamhorigheid binnen de organisatie en daarmee een risico vormt voor de onderneming.

Niet alleen HR
‘Het is een goede zaak dat de onderzochte bedrijven hun strategie voor het aantrekken van gekwalificeerd personeel nieuw leven inblazen’, zegt Visser. ‘Het eigenaarschap voor de werving en het behoud van talentvolle werknemers ligt hierbij niet langer alleen bij de HR-afdeling, maar bij het totale management van de onderneming. Bovendien maakt het uitstippelen van een duidelijk carrièrepad voor de werknemer in toenemende mate deel uit van de talentstrategie.’

(Bron: PenOactueel)